Omgaan met kinderen

Succesverhaal cursus “Omgaan met kinderen”.

 

Ik heb de cursus als buitengewoon waardevol ervaren.

Ofschoon ik nauwelijks bekend ben met het werk van L. Ron Hubbard en des te meer met de reputatie die hem ten deel is gevallen in de media, was ik enigszins sceptisch.
Echter het moet worden vermeld dat het lesmateriaal eenvoudig, eenduidig en goed toepasbaar is. Het is voorts toe te passen op een eigen manier zodat het voor de betrokkenen zelf ook geloofwaardig is. Het is dus niet het leren van een trucje. Het is voor mij een totaal andere manier geworden om met kinderen om te gaan. Het kost mij en de kinderen minder energie en er is beslist meer harmonie.

Tevens wil ik Aukje bedanken voor haar begeleiding. Het is makkelijk om met een relatief onbekende en een persoon met een zekere afstand je problemen te bespreken. Haar theoretische kennis en praktische tips, zijn mogelijk het meest waardevol geweest.

C. M.